Célkitűzés

Közúti Szakemberekért Alapítvány

Az alapítvány célja

Az 1990-es évtized gyökeres változásokat hozott hazánk életének valamennyi összetevőjére. Nem volt kivétel ez alól a közúti szakma sem. A külföldi tőke térnyerése a kivitelezésben, de a hazai magánosítás a szakma többi területén is késztette a profitorientált működést. Így a már nem aktív idősebb mérnökök és a szakmájuk elején tartó fiatalok iránt a vállalkozások kisebb, vagy alig kaptak figyelmet.

Az évtized végére ez a tendencia felerősödött, ami felkeltette az alapító figyelmét. Ő ekkor már aktív működésének utolsó fázisát töltötte, a kor kihívásának engedve korábbi tapasztalatait gyümölcsöztetve, egy kis családi, kivitelező vállalkozást és egy mérnökirodát működtetve.

A széleskörű, változatos tapasztalatot felhasználva és a teljes közúti szakma tevékenységét ismerve az alapítvány céljaként idősebb (70 év feletti) és a még fiatal (35 év alatti) szakembereinek erkölcsi és jelképes anyagi elismerését tűzte ki célul. Az idős szakemberek közül azokat a kollégákat javasolta Életmű Díjban részesíteni, akik hosszú pályafutásuk alapján példaképül állíthatók a ma még aktív munkát végzők elé. A fiatalok díjazását az első években még nem a jelenlegi címmel díjazta a kuratórium, hanem az egyes önálló munkájuk (tudományos kutatás, önálló tervezés, stb.) elismerésével. Pár esztendő múlva a jobban jellemző, arra az évre szóló címet kapták és kapják az elismert fiatal kollégák: Az Év Ifjú Tervezője, Az Év Ifjú Kivitelezője, stb. A díjakat az alapítvány kuratóriuma ítéli oda. Ennek tagjait az alapító kérte és kéri fel a megtisztelő és minden díjazás, költségtérítés nélküli feladatra. Ennek során cél volt, hogy a tagok a szakma valamennyi részterületéről érkezzenek, azonosan a díjazottak köréhez. A húsz év során a kuratórium összetétele többször változott, az elnökök személye is. Korábban Plachy Sándor, Dr. Karsay László és Pallay Tibor vezette a testületet. Tagok voltak: Balogh András, Dávid Tivadar, Dr. Fi István, Karoliny Márton, Dr. Pallós Imre, Dr. Rósa Dezső, Stoll Gábor és Dr. Tímár András.

A kuratórium jelenlegi tagjai

Dr. Törőcsik Frigyes, alapító
Lehel Zoltán, elnök
Kántor-Szántó Edina, titkár

Hegyi Zoltán
Kolozsi Gyula
Kolozsvári Nándor

Dr. Makó Emese
Pál Sándor
Szilvai József