Pályázati lehetőség

Pályázati lehetőségek

A Közúti Szakemberekért Alapítvány Kuratóriuma a fiatal mérnökök képességfejlesztésének támogatása, munkájuk hatékonyságának ösztönzése érdekében megalapította

„Az év fiatal mérnöke”

cím díjat, amelyet pályázat útján lehet kiérdemelni.

"Az év fiatal mérnöke" címre történő pályázat követelményei:

  • Pályázhat minden 35 év alatti mérnök, aki a közúti szakterületen kivitelező, tervező, lebonyolító, közútkezelő, vagy kutatói munkát stb. végez és mérnöki létesítményhez kötődő önálló teljesítményét példaértékűnek lehet értékelni, miáltal méltó a cím odaítélésére.
  • A pályázatnak részletesen tartalmaznia kell a fiatal szakember pályafutásának lényeges állomásait, valamint az utolsó év/évek olyan kiemelkedő egyéni tevékenység leírását (létesítményhez, eseményhez, stb. kapcsolódóan), amely a cím odaítélésére érdemesnek tartható. Ebben szükséges a pályázó szerepének részletes kifejtése is.
  • A pályázat minimum öt, maximum tíz oldal terjedelmű lehet, amelyből megítélhető a pályázó egyéni teljesítménye. Tetszés szerinti mellékletekkel színesebbé lehet tenni a pályázatot (fénykép, egyéb dokumentum), amelyet a Kuratórium értékel.
  • A pályázathoz csatolni kell a pályázó munkahelyi vezetőjének véleményét a fiatal mérnök tevékenységéről és a pályázat minőségéről.

A pályázatotokat minden év január 31-ig kell beküldeni postán és elektronikus levelezéssel a Közúti Szakemberekért Alapítvány címére:

1141 Budapest, Álmos vezér köz 5.

kozutialapitvany@gmail.com

A pályázatokat az Alapítvány Kuratóriuma értékeli és minden évben – a pályázatok mennyisége és színvonala alapján – legalább

egy vagy több – „Az év fiatal mérnöke” cím

odaítéléséről dönt, mely egyenként 150 000-150 000 Ft jutalommal és díszoklevéllel jár. A díj átadására ünnepélyes körülmények között kerül sor.