Pályázati lehetőség fiataloknak


AKTUÁLIS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG

A Közúti Szakemberekért Alapítvány Kuratóriuma a fiatal mérnökök képességfejlesztésének támogatása, munkájuk hatékonyságának ösztönzése érdekében megalapította

"Az év fiatal mérnöke"

cím díjat, amelyet pályázat útján lehet kiérdemelni.

"Az év fiatal mérnöke" címre történő pályázat tartalmi követelményei:
 • Pályázhat minden 35 év alatti mérnök, aki a közúti szakterületen kivitelező, tervező, lebonyolító, közútkezelő, vagy kutatói munkát stb. végez és mérnöki létesítményhez kötődő önálló teljesítményét példaértékűnek lehet értékelni, miáltal méltó a cím odaítélésére.

 • A pályázatnak részletesen tartalmaznia kell a fiatal szakember pályafutásának lényeges állomásait, valamint az utolsó év/évek olyan kiemelkedő egyéni tevékenység leírását (létesítményhez, eseményhez, stb. kapcsolódóan), amely a cím odaítélésére érdemesnek tartható.

 • A pályázat minimum öt, maximum tíz oldal terjedelmű lehet, amelyből megítélhető a pályázó egyéni teljesítménye. Tetszés szerinti mellékletekkel színesebbé lehet tenni a pályázatot (fénykép, egyéb dokumentum), amelyet a Kuratórium értékel.

 • A pályázathoz csatolni kell a pályázó munkahelyi vezetőjének véleményét a fiatal mérnök tevékenységéről és a pályázat minőségéről.


 • A pályázatotokat minden év november 1 és 15 között kell beküldeni postán és elektronikus levelezéssel a Közúti Szakemberekért Alapítvány címére:

  1141 Budapest, Álmos vezér köz 5.
  kozutialapitvany@gmail.com


  A pályázatokat az Alapítvány Kuratóriuma értékeli és minden évben - a pályázatok mennyisége és színvonala alapján - legalább

  3 főnek "Az év fiatal mérnöke" cím

  odaítéléséről dönt, mely egyenként 150-150,000 Ft jutalommal és díszoklevéllel jár. A díj átadására ünnepélyes körülmények között kerül sor.