Közhasznúságról beszámoló


TÁJÉKOZTATÁS AZ ALAPÍTVÁNY KÖZTEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Kuratórium elsősorban a saját honlapján (www.kozutialapitvany.hu) és/vagy szakmai folyóiratokban számol be rendszeresen közérdekű tevékenységéről, illetve ad tájékoztatást a pályázati lehetőségekről.

Az Alapítvány általában évente kétszer ad át az idős útügyi szakembereknek ún. Életmű-elismeréseket: korábban az évenkénti Útügyi Napokon és az Útügyi Bálokon, napjainkban a Mérnök-bálon, valamint a Nyugdíjas Közúti Igazgatók Egyesülete évzáró ünnepélyes eseményén Balatonföldváron.

A fiatal szakemberek pályázatainak eredmény-hírdetése és díjazása évente egy alkalommal, ünnepélyes keretek között történik, az esetenként meghirdetett időben és helyen.2010: ÉVES BESZÁMOLÓ


A Közúti Szakemberekért Alapítványt sem kímélte az elmúlt években a világban, különösen a hazánkban kialakult és még mindig mélyülő gazdasági válság.

A közúti szakma valamennyi területének, különösen az állami irányítású szervezetek anyagi lehetőségeinek drasztikus csökkenése következtében, valamint a multinacionális kivitelező társaságok és egyéb intézmények feladatainak és bevételeinek jelentős visszaesése csaknem nullára csökkentette az adományaikat (200 eFt.).

Az egyéni adományozók adójuk 1%-át is meglepő módon kevesebben ítélték az Alapítványnak, különösen a magasabb keresetű vezető mérnökök arányosan magasabb adója csökkenhetett, mert ezen bevétel is felére, harmadára csökkent (377 eFt.).

Az év során a bevételek csökkenése ellenére folytatódott a korábbi évek gyakorlata. 2010-ben két alkalommal összesen hét idős szakember kapott Életmű-díjat (összesen 2.800 eFt). Továbbá 4 fiatal szakember lett „Az év fiatal mérnöke” (a díjakkal járó anyagi támogatás összesen 600 eFt). Összességében a kiadások (3.460 eFt) mintegy hatszorosan meghaladták az évi bevételt (577 eFt)!

A Kuratóriumnak kiemelt feladatát képezi a jövőben a mérnök-társadalom egyes szervezeteinek és egyéni tagjainak a megkeresése. Cél: további források felkutatása, mind a szervezetek, mind az adományozó egyének és a különböző pályázati lehetőségek terén.

A Kuratórium várja mindenki szíves önzetlen segítségét, javaslatát. Amennyiben nem változna a bevételek negatív tendenciája, abban az esetben az Alapítvány két-három év múlva nem tudná folytatni közmegbecsülésnek örvendő, széles szakmai körben elismert tevékenységét, vagy az elismerések számát és a díjakat csökkenteniük kell.


2011: ÉVES BESZÁMOLÓ

Közhasznúsági jelentés 2011

1. Számviteli beszámoló:

a. egyéni és szervezeti támogatások,
b. költségvetési támogatás (APEH 1%)

Bevételek: támogatások, adományok
Év Egyéni Közút-kezelő szervezetek Egyéb szervezetek a.
Támogatások összesen
b.
SzJA 1%
Együtt
db eFt db eFt db eFt db eFt eFt eFt
2011 3 508 - - 2 200 4 708 150 858

A Közúti Szakemberekért Alapítványt az előző évhez hasonlóan 2011-ben sem kímélte a világban és a hazánkban kialakult és még mindig mélyülő gazdasági válság. A közúti szakma valamennyi szervezetének, különösen az állami irányításúak anyagi lehetőségei drasztikus csökkenése következtében alig nőtt 2010-hez képest az Alapítvány támogatóinak egyéni és vállalkozói száma, így az Alapítvány bevétele (708 eFt). Az egyéni jövedelemadó 1%-ának felajánlása is csökkent (150 eFt). Tervezzük 2012 folyamán széleskörű tájékoztatással felhívnia a szakembereink figyelmét az Alapítvány eddigi munkájára és eredményeire, valamint az SZJA 1%-nak felajánlási lehetőségére.

2. Vagyon-felhasználás

Az év során folytattuk a korábbi évek gyakorlatát:
 • 2011-ben két alkalommal összesen hét idős szakember kapott Életmű-díjat (összesen 2.800 eFt),
 • valamint 4 fiatal szakember lett „Az év fiatal mérnöke” (a díjakkal járó anyagi támogatás összesen 600 eFt),
 • összességében a kiadások (3.400 eFt), mely többszörösen meghaladta az évi bevételt (858 eFt)!


 • 3. Tisztségviselők díjazása

  Az Alapítvány a Kuratórium tagjainak nem térít költséget, nem fizet díjat, sem dologi költséget nem visel.

  4. Az Alapítvány célja

  Az alapítvány célja változatlanul olyan tartós közérdekű tevékenység, amely:
 • a szakma haladásáért, fejlődéséért egész életükben sokat tett közúti szakemberek szakmai munkájának, példaképül állítható élet-útjának erkölcsi és anyagi elismerése (a Kuratórium egyhangú javaslata és döntése alapján), valamint
 • személyükhöz kötődő kiemelkedő teljesítményük alapján az elismerésre méltó fiatal közúti szakemberek (35 év alatti mérnökök, technikusok, közgazdászok) szakmai fejlődésének, a tudományos, kutatási munkában publikálási készségüknek elősegítése, amely évente az „Év fiatal mérnöke” kitüntető cím odaítélésével történik a különböző szakterületeken a tervező, kivitelező, közútkezelő, kutató fiatalok elé követendő példa álltásával.

 • A Kuratórium várja a szakma valamennyi tagjának, szervezetének szíves önzetlen segítségét, javaslatát a bevételek növelésére.

  Budapest, 2012. június 6.

  A fentiek a valóságnak megfelelnek: dr. Törőcsik Frigyes, alapító.

  2012: ÉVES BESZÁMOLÓ

  Közhasznúsági jelentés 2012. - letöltés

  2013: ÉVES BESZÁMOLÓ

  Közhasznúsági jelentés 2013. - letöltés

  2014: ÉVES BESZÁMOLÓ

  Közhasznúsági jelentés 2014. - letöltés

  2015: ÉVES BESZÁMOLÓ

  Közhasznúsági jelentés 2015. - letöltés  Vissza a lap tetejére